Formularz zlecenia rezerwacji

Adres

T-OFFICE SP. Z O.O.
ul. Korczaka 4, 42-217 Częstochowa
ul. Śląska 22, 42-217 Częstochowa

Telefon

+48 34 333 46 66 ; +48 514 038 036
od poniedziałku do piatku (17:00 - 20:00)
sobota (10:00 - 18:00)

E-mail

rezerwacja@t-office.com.pl - Zgłaszanie rezerwacji
rezygnacja@t-office.com.pl - Anulowanie rezerwacji
biuro@t-office.pl - Biuro Obsługi Klienta

Informacje rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.550,00 zł., wpłacony w całości.
NIP: 5732861980 ; REGON: 363849352 ; KRS: 0000605396
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 79 1050 1142 1000 0090 8023 5618
Gwarancja ubezpieczeniowa nr 03.719.878 - AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego - nr 1222
T-OFFICE Sp. z o.o. należy do Polskiej Izby Turystyki

© Projekt & Wykonanie - BK T-OFFICE
Biuro kreacji T-OFFICE +48 514 769 666
ls@t-office.eu
ul. Korczaka 4
42-217 częstochowa