Formularz zgłoszenia rezerwacji

Adres

T-OFFICE SP. Z O.O.
ul. Śląska 22/12, 42-217 Częstochowa

Telefon

+48 34 333 48 88 od poniedziałku do piatku (09:00 - 17:00)
sobota (10:00 - 16:00)
514 038 036 - czynny całą dobę 7/24/365

E-mail

bok@travelstrefa.pl - Biuro Obsługi Klienta

Informacje rejestrowe

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.550,00 zł., wpłacony w całości.
NIP: 5732861980 ; REGON: 363849352 ; KRS: 0000605396
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. 79 1050 1142 1000 0090 8023 5618
Gwarancja ubezpieczeniowa nr 04.702.273 - AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
Rejestr Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego - nr 1222
T-OFFICE Sp. z o.o. należy do Polskiej Izby Turystyki

© Projekt & Wykonanie - BK T-OFFICE
Biuro kreacji T-OFFICE +48 514 769 666
ls@t-office.eu
ul. Śląska 22/12
42-217 częstochowa